profiles

อ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)

สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง


ประวัติผู้สอน

  • สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ห้องเรียน Zoom

วิทยาศาสตร์ ป.5-ม.3 Online 100%

วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบ เข้า ม.1 และ ม.4

คอร์ส สด/Zoom

Online 100% (U274)

apu-online วิทยาศาสตร์ ม.3 เข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า

เนื้อหาเข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์ภาคสมบูรณ์ เพื่อพิชิต MWIT, KVIT, Triamudom โดยเฉพาะ
Online 100% (U293)

942 Selected Science Problems For MWIT-Triamudom

โจทย์วิทยาศาสตร์ 942 ข้อ ถูกคัดสรรอย่างดี โดย ครูพี่เล้ง รวมเนื้อหาทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สำหรับฝึกฝนเตรียมสอบเตรียมอุดม และ ม.4 โรงเรียนดัง ทุกข้อเฉลยละเอียดพร้อมเทคนิค
Online 100% (U511)

วิทย์ ป.6 ภาคสมบูรณ์พิชิต ม.1 Gifted

เรียนเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ป.6 ภาคสมบูรณ์ พร้อมตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1 Gifted สาธิต ห้องคู่ขนาน สอบแข่งขัน
Online 100% (U512)

วิทย์ ม.ต้น ภาคสมบูรณ์ Part 1

เรียนเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น Part 1 ภาคสมบูรณ์ พร้อมตะลุยโจทย์ฝึกฝน พิชิต เกรด 4 เตรียมสอบ สอวน. พื้นฐานแข็งแกร่ง
Online 100% (U513)

วิทย์ ม.ต้น ภาคสมบูรณ์ Part 2

เรียนเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น Part 2 ภาคสมบูรณ์ พร้อมตะลุยโจทย์ฝึกฝน พิชิต เกรด 4 เตรียมสอบ สอวน. พื้นฐานแข็งแกร่ง