profiles

ครูพี่เล้ง อำนวย สุภัคชูกุล

สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง


ประวัติผู้สอน

  • สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ห้องเรียน Zoom

วิทยาศาสตร์ ป.5-ม.3 Online 100%

วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบ เข้า ม.1 และ ม.4

คอร์ส สด/Zoom

Online 100% (U274)

apu-online วิทยาศาสตร์ ม.3 เข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า

เนื้อหาเข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์ภาคสมบูรณ์ เพื่อพิชิต MWIT, KVIT, Triamudom โดยเฉพาะ
Online 100% (U293)

942 Selected Science Problems For MWIT-Triamudom

โจทย์วิทยาศาสตร์ 942 ข้อ ถูกคัดสรรอย่างดี โดย ครูพี่เล้ง รวมเนื้อหาทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สำหรับฝึกฝนเตรียมสอบเตรียมอุดม และ ม.4 โรงเรียนดัง ทุกข้อเฉลยละเอียดพร้อมเทคนิค
Online 100% (U511)

วิทย์ ป.6 ภาคสมบูรณ์พิชิต ม.1 Gifted

เรียนเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ป.6 ภาคสมบูรณ์ พร้อมตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1 Gifted สาธิต ห้องคู่ขนาน สอบแข่งขัน
Online 100% (U512)

วิทย์ ม.ต้น ภาคสมบูรณ์ Part 1

เรียนเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น Part 1 ภาคสมบูรณ์ พร้อมตะลุยโจทย์ฝึกฝน พิชิต เกรด 4 เตรียมสอบ สอวน. พื้นฐานแข็งแกร่ง
Online 100% (U513)

วิทย์ ม.ต้น ภาคสมบูรณ์ Part 2

เรียนเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น Part 2 ภาคสมบูรณ์ พร้อมตะลุยโจทย์ฝึกฝน พิชิต เกรด 4 เตรียมสอบ สอวน. พื้นฐานแข็งแกร่ง
Zoomสด (65N-2)

65N-0609(16Days)-คณิต-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-พี่เล้ง

เรียนเนื้อหาคณิตประถม ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ สอนโดยครูพี่แจ้
Zoomสด (65EPS-2)

65EPS-0609(13Days)-วิทย์-เตรียมสอบเข้า ม.1EP-ครูพี่เล้ง

เรียนเตรียมสอบเข้า ม.1 EP ฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบ เพิ่มทักษะการทำโจทย์วิทย์ภาษาอังกฤษ เก็งข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1 EP โดยเฉพาะ
Zoomสด (65D-2)

65D-0609(16Days)-วิทย์-ป5 ครูพี่เล้ง

วิทยาศาสตร์ ป.5 เรียนเนื้อหาล่วงหน้า ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขัน ครบถ้วนเนื้อหาวิทย์ประถม
Zoomสด (65NS-2)

65NS-0609(13Days)-วิทย์-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-ครูพี่เล้ง

เหมาะสำหรับ นักเรียน ป.4-ป.6 ที่ต้องการทำโจทย์แข่งขัน เพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การทำโจทย์วิทยาศาสตร์
Zoomสด (65G-2)

65G-0609(16Days) วิทย์-ป6-เตรียมสอบเข้า-ม1 ครูพี่เล้ง

วิทยาศาสตร์ ป.6 เรียนเนื้อหาล่วงหน้า ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขัน ครบถ้วนเนื้อหาวิทย์ประถมเตรียมสอบเข้า ม.1 GIFTED, สาธิต
Zoomสด (65Q-2)

65Q-0609(30Days) วิทย์-ม1 ครูพี่เล้ง

วิทยาศาสตร์ ม.1 เรียนเนื้อหาล่วงหน้า ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขัน
Zoomสด (65S-2)

65S-0609(28Days)-วิทย์-ม2ม3-ครูพี่เล้ง

รายละเอียดคอร์ส วิทยาศาสตร์ ม.2-ม.3 เรียนเนื้อหาล่วงหน้า ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขัน เตรียมสอบเข้า ม.4
Zoomสด (65T-2)

65T-0609(14Days)-วิทย์-ม3-ตะลุุยโจทย์เตรียมสอบเข้า-ม4 ครูพี่เล้ง

วิทยาศาสตร์ ม.2-ม.3 พื้นฐานดี เรียนตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมสอบเข้า MWIT วมว. เตรียมอุดมฯ สอบแข่งขัน มีการประเมินผลทุกชั่วโมงเรียน
Zoomสด (65T-2-1)

65T-0607(8Days)-วิทย์-ม3-ตะลุุยโจทย์เตรียมสอบเข้า-ม4 ครูพี่เล้ง

วิทยาศาสตร์ ม.2-ม.3 พื้นฐานดี เรียนตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมสอบเข้า MWIT วมว. เตรียมอุดมฯ สอบแข่งขัน มีการประเมินผลทุกชั่วโมงเรียน
Zoomสด (65N-2-1)

65N-0607(8Days)-คณิต-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-พี่เล้ง

เรียนเนื้อหาคณิตประถม ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ สอนโดยครูพี่แจ้