Online 100% (1892) วิทยาศาสตร์ ชั้น

วิทย์ ป.6 ภาคสมบูรณ์พิชิต ม.1 Gifted

ชั่วโมงเรียนจริง 96ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 5,800บาท  

วิทย์ ป.6 ภาคสมบูรณ์พิชิต ม.1 Gifted
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส365 วัน

ราคา5,800บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

เรียนเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ป.6 ภาคสมบูรณ์ พร้อมตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1 Gifted สาธิต ห้องคู่ขนาน สอบแข่งขัน


ตัวอย่างบทเรียน
profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน