แนะนำคุณครู


Zoomสด/Online

คณิตศาสตร์ ม.ต้น, เตรียมสอบเข้า ม.4 ครูพี่ปุ๊ เลขโอลิมปิก

คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน
Zoomสด/Online

คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 ครูพี่แจ้

คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP
Zoomสด/Online

วิทยาศาสตร์ ครูพี่เล้ง

สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง
Zoomสด/online

BMAT เตรียมสอบแพทย์ ครูพี่จึ๋ง

BMAT เรียนเตรียมสอบแพทย์ Critical Thinking, Problem Solving, Maths & Science
Zoomสด/Online

พี่เคน พิชิต สอวน.คอมพิวเตอร์

ติวเข้มเตรียมสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์ ครูพี่เคน นักศึกษาแพทย์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล