profiles

พี่เคน อติวิชญ์ สุภัคชูกุล

ติวเข้มเตรียมสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์ ครูพี่เคน นักศึกษาแพทย์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล


ประวัติผู้สอน

  • นักศึกษาแพทย์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล (รอบ Portfolio โครงการโอลิมปิกวิชาการ)
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) ครั้งที่ 18  
  • จบ ม.6 จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์