profiles

องอาจ สุภัคชูกุล

คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน


ประวัติผู้สอน

 • อดีตตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IMO)
 • สอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ม.4 สละสิทธิ์
 • นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbusho
 • ประธานชมรม คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อันดับ 1 คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อันดับ 1 ภาค และอันดับ 2 ของประเทศ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • อันดับ 2 ของประเทศสอบ Pre เตรียมทหาร
 • อันดับ 3 ของประเทศสอบ คณิตศาสตร์ วัฏจักรชิงแชมป์ประเทศไทย
 • อันดับ 6 ของประเทศสอบ เคมี วัฏจักรชิงแชมป์ประเทศไทย
 • อันดับ 3 ของประเทศ ในการสอบวิชาเคมี จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอบผ่านการคัดเลือกฟิสิกส์โอลิมปิก รอบกรุงเทพมหานคร (เลือกเข้าค่ายคณิตศาสตร์)


 • คณิตศาสตร์ ม.3 เตรียมสอบ เข้า ม.4 เข้มข้น

  สดZoom/Online

  เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.3 สอบเข้า ม.4 พิชิต เตรียมอุดมฯ MWIT Kvis โรงเรียนดัง

  โค้งสุดท้าย ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้มข้น เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โดยเฉพาะ เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 15:00-17:00น. เริ่มเรียน 6 มิ.ย. - 22 ส.ค.
  Online 100%

  พิชิต Combinatorics ทฤษฎีการนับภาคสมบูรณ์

  เหมาะสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.5 ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น ต้องการสอบเข้าค่าย สอวน.คณิตศาสตร์, สอบแข่งขัน, เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ
  Online 100%

  พิชิต Algebra พีชคณิต

  เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.5 ทีต้องการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างเข้มข้น ที่ต้องการสอบเข้าค่าย สอวน. คณิตศาสตร์, สอบแข่งขัน, สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
  Online 100%

  Perfect Maths ม.3 เพื่อพิชิต เตรียมอุดมฯ MWIT โรงเรียนดัง

  สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์เข้มข้น เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 ตะลุยโจทย์ข้อสอบที่คัดสรรอย่างดี 846ข้อ พร้อมแบบทดสอบประเมินผลอย่างละเอียด

  คอร์สออนไลน์

  Online 100%

  พิชิต สอวน. คอมพิวเตอร์ เตรียมสอบเข้าค่าย 1

  สอนพื้นฐาน Programming ภาษา C++ ตั้งแต่พื้นฐาน อิงหลักสูตร สอวน. คอมพิวเตอร์ เสริมด้วยเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการสอบเข้าค่าย และตะลุยโจทย์ข้อสอบ
  Online 100%

  Buffet คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 1ปี

  เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ทุกคน ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น ฟรีตะลุยโจทย์คลังข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยเทคนิคละเอียดกว่า 4000ข้อ ครอบคลุมสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT1 วิชาสามัญ สอบโควตา สอบแพทย์ สอบชิงทุน
  Online 100%

  ตะลุยโจทย์คลังข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เฉลยละเอียดพร้อมเทคนิค

  เหมาะสำหรับ นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบเข้า มหาวิทยาลัย, สอบชิงทุน สอบ สอวน., สอบแข่งขัน, PAT 1, วิชาสามัญ, ฯลฯ ค้นได้ตามหัวข้อและที่มาของข้อสอบครอบคลุม ทุกสนามสอบแข่งขัน รวบรวมโจทย์มากกว่า 3,900ข้อ

  คอร์สเรียน คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

  Online 100%

  คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

  เนื้อหา เซต, ตรรกศาสตร์, จำนวนจริง, ทฤษฎีจำนวน
  Online 100%

  คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2

  เนื้อหา เมตริกซ์, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชั่น
  Online 100%

  คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 3

  เนื้อหา เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย, อัตราส่วนตรีโกณมิติ
  Online 100%

  คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1

  เนื้อหา ฟังก์ชั่นฟังก์ชันเอ็กซโปล็อก, ตรีโกณมิติและการประยุกต์, เวกเตอร์ในสามมิติ
  Online 100%

  คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2

  เนื้อหา ทฤษฎีการนับทวินามและความน่าจะเป็น, สถิต
  Online 100%

  คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 3

  เนื้อหา ลำดับอนุกรมภาคสมบูรณ์, จำนวนเชิงซ้อน, ทฤษฎีกราฟ, กำหนดการเชิงเส้น
  Online 100%

  คณิตศาสตร์ ม.6

  เนื้อหา แคลคูลัส

  Online 100%

  U412-20Mar-29May-คณิต-ม3P

  เนื้อหา การแยกตัวประกอบ พหุนาม พาลาโบลา ทรงกรวย ปิระมิด ทรงกลม
  Online 100%

  Buffet คณิตศาสตร์ ม.ปลายทุกบท 3ปีเต็ม

  เรียนเนื้อหาออนไลน์ได้ 400ชม. ตะลุยโจทย์ในระบบได้ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อายุคอร์ส 3 ปีเต็ม
  Online 100%

  พิชิต สอวน. คอมพิวเตอร์ ภาคสมบูรณ์ เตรียมสอบเข้าค่าย1-ค่าย1-ค่าย2

  พิชิต สอวน. คอมพิวเตอร์ ภาคสมบูรณ์ เตรียมสอบเข้าค่าย1-ค่าย1-ค่าย2

  รุ่นพี่คนเก่ง