profiles

องอาจ สุภัคชูกุล

คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน


ประวัติผู้สอน

 • อดีตตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IMO)
 • สอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ม.4 สละสิทธิ์
 • นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbusho
 • ประธานชมรม คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อันดับ 1 คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อันดับ 1 ภาค และอันดับ 2 ของประเทศ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • อันดับ 2 ของประเทศสอบ Pre เตรียมทหาร
 • อันดับ 3 ของประเทศสอบ คณิตศาสตร์ วัฏจักรชิงแชมป์ประเทศไทย
 • อันดับ 6 ของประเทศสอบ เคมี วัฏจักรชิงแชมป์ประเทศไทย
 • อันดับ 3 ของประเทศ ในการสอบวิชาเคมี จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอบผ่านการคัดเลือกฟิสิกส์โอลิมปิก รอบกรุงเทพมหานคร (เลือกเข้าค่ายคณิตศาสตร์)

สมัครเรียนและดูคอร์สเรียนได้ที่ apu-school.com


คณิตศาสตร์ ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.4, สอบ สอวน, สอบเข้า MWIT, สอบเข้าเตรียมอุดม

Online 100% (U461)

พิชิต Combinatorics ทฤษฎีการนับภาคสมบูรณ์

เหมาะสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.5 ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น ต้องการสอบเข้าค่าย สอวน.คณิตศาสตร์, สอบแข่งขัน, เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ
Online 100% (U475)

พิชิต Algebra พีชคณิต

เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.5 ทีต้องการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างเข้มข้น ที่ต้องการสอบเข้าค่าย สอวน. คณิตศาสตร์, สอบแข่งขัน, สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
Online 100% (U458)

พิชิต สอวน. คอมพิวเตอร์ เตรียมสอบเข้าค่าย 1

สอนพื้นฐาน Programming ภาษา C++ ตั้งแต่พื้นฐาน อิงหลักสูตร สอวน. คอมพิวเตอร์ เสริมด้วยเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการสอบเข้าค่าย และตะลุยโจทย์ข้อสอบ
Online 100% (U436)

ตะลุยโจทย์ คณิต 846 เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ และโรงเรียนดัง

โจทย์คณิตศาสตร์ 846 ข้อ ถูกคัดสรรอย่างดี โดย อ.ปุ๊ รวมเนื้อหาทั้ง Combinatorics, Number Theory, Algebra, Geometry สำหรับฝึกฝนเตรียมสอบเตรียมอุดม และ ม.4 โรงเรียนดัง ทุกข้อเฉลยละเอียดพร้อมเทคนิค

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

Online 100% (U480)

Buffet คณิตศาสตร์ ม.ปลายทุกบท 3ปีเต็ม

เรียนเนื้อหาออนไลน์ได้ 400ชม. ตะลุยโจทย์ในระบบได้ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อายุคอร์ส 3 ปีเต็ม

Online 100% (U522)

ตะลุยโจทย์คณิต พิชิต TCAS #65

ตะลุยแนวข้อสอบ คณิตสามัญ PAT1 โควตา เฉลยละเอียดพร้อมเทคนิค โดย อ.ปุ๊ เลขโอลิมปิก
Online 100% (U514)

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4 เล่ม 1

เนื้อหา เซต, ตรรกศาสตร์, จำนวนจริง
Online 100% (U515)

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4 เล่ม 2

เนื้อหา ความสัมพันธ์, ฟังก์ชัน, ภาคตัดกรวย, ฟังก์ชันเอ็กซ์โปลอก
Online 100% (U516)

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.5 เล่ม 1

เนื้อหา เมตริก, ตรีโกณมิติ, เวกเตอร์
Online 100% (U517)

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.5 เล่ม 2

เนื้อหา ความน่าจะเป็น, จำนวนเชิงซ้อน
Online 100% (U518)

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.6 เล่ม 1

เนื้อหา ลำดับอนุกรม, แคลคูลัส
Online 100% (U519)

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.6 เล่ม 2

เนื้อหา สถิติ
Zoomสด (65P-2)

65P-0609(29Days) คณิต-ม3-พี่ปุ๊

เรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ เข้มข้น สอนละเอียดเข้าใจง่าย สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขันเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
Zoomสด (65M4-2)

65M4-0609(32Days) คณิต-ม4-ครูพี่ปุ๊

เรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ เข้มข้น สอนละเอียดเข้าใจง่าย สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขันปูพื้นฐานการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบชิงทุน
Zoomสด (65P-2-1)

65P-06(8Days) คณิต-ม3-พี่ปุ๊

เรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ เข้มข้น สอนละเอียดเข้าใจง่าย สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขันเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
Zoomสด (65M4-2-1)

65M4-06(8Days) คณิต-ม4-ครูพี่ปุ๊

เรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ เข้มข้น สอนละเอียดเข้าใจง่าย สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขันปูพื้นฐานการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบชิงทุน
Online 100% (U509)

คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคสมบูรณ์

เนื้อหา จำนวนเต็ม แบบรูปและความสัมพันธ์ จำนวนนับ เลขฐาน ทฤษฎีจำนวน Congruence ทศนิยม เศษส่วน รูปทรงสามมิติ การให้เหตุผล สมการ อัตราส่วน  พหุนาม

รุ่นพี่คนเก่ง