profiles

อ.องอาจ สุภัคชูกุล (ครูพี่ปุ๊)

คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน


ประวัติผู้สอน

  • จบระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • อดีตผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IMO)
  • สอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ม.4 สละสิทธิ์
  • อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho (MEXT)
  • อาจารย์รับเชิญติวเข้ม ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. (โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ)

สมัครเรียนและดูคอร์สเรียนได้ที่ apu-school.com


คณิตศาสตร์ ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.4, สอบ สอวน, สอบเข้า MWIT, สอบเข้าเตรียมอุดม

Online 100% (U461)

พิชิต สอวน.คณิตศาสตร์ Combinatorics ทฤษฎีการนับ

เหมาะสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.5 ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น ต้องการสอบเข้าค่าย สอวน.คณิตศาสตร์, สอบแข่งขัน, เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ
Online 100% (U475)

พิชิต สอวน.คณิตศาสตร์ Algebra พีชคณิต ครูพี่ปุ๊

เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.5 ทีต้องการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างเข้มข้น ที่ต้องการสอบเข้าค่าย สอวน. คณิตศาสตร์, สอบแข่งขัน, สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
Online 100% (U458)

พิชิต สอวน. คอมพิวเตอร์ เตรียมสอบเข้าค่าย 1

สอนพื้นฐาน Programming ภาษา C++ ตั้งแต่พื้นฐาน อิงหลักสูตร สอวน. คอมพิวเตอร์ เสริมด้วยเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการสอบเข้าค่าย และตะลุยโจทย์ข้อสอบ

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

(V3199)

เรียนฟรี! คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 ครูพี่ปุ๊ (65M4)

สอนเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ ปูพื้นฐานละเอียดจนถึงประยุกต์ เนื้อหาครบครอบคลุมโดย ครูพี่ปุ๊ อดีตผู้แทนประเทศไทยคณิตโอลิมปิก (IMO) คณิต อันดับ 1 รร.เตรียมอุดมศึกษา
Online 100% (V3297)

Ultimate ฟิสิกส์ ม.ปลาย

คอร์สนี้คอร์สเดียวจบ เรียนครบได้ทุกเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย ม.4-ม.6 พร้อมเตรียมสอบ TCAS/A-Level/กสพท/NETSAT/ ปูพื้นฐานละเอียดถึงประยุกต์
Online 100% (V3377)

Ultimate คณิตศาสตร์ ม.ปลาย-ครบทุกเนื้อหา พร้อมตะลุยโจทย์

คอร์สนี้คอร์สเดียวจบ เรียนครบได้ทุกเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-ม.6 พร้อมเตรียมสอบ TCAS/A-Level/กสพท/NETSAT/สอวน. ปูพื้นฐานละเอียดถึงประยุกต์
Online 100% (U509)

คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคสมบูรณ์

เนื้อหา จำนวนเต็ม แบบรูปและความสัมพันธ์ จำนวนนับ เลขฐาน ทฤษฎีจำนวน Congruence ทศนิยม เศษส่วน รูปทรงสามมิติ การให้เหตุผล สมการ อัตราส่วน  พหุนาม

รุ่นพี่คนเก่ง