profiles

องอาจ สุภัคชูกุล

คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน


ประวัติผู้สอน

 • อดีตตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IMO)
 • สอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ม.4 สละสิทธิ์
 • นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbusho
 • ประธานชมรม คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อันดับ 1 คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อันดับ 1 ภาค และอันดับ 2 ของประเทศ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • อันดับ 2 ของประเทศสอบ Pre เตรียมทหาร
 • อันดับ 3 ของประเทศสอบ คณิตศาสตร์ วัฏจักรชิงแชมป์ประเทศไทย
 • อันดับ 6 ของประเทศสอบ เคมี วัฏจักรชิงแชมป์ประเทศไทย
 • อันดับ 3 ของประเทศ ในการสอบวิชาเคมี จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอบผ่านการคัดเลือกฟิสิกส์โอลิมปิก รอบกรุงเทพมหานคร (เลือกเข้าค่ายคณิตศาสตร์)

สมัครเรียนและดูคอร์สเรียนได้ที่ apu-school.com


คณิตศาสตร์ ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.4, สอบ สอวน, สอบเข้า MWIT, สอบเข้าเตรียมอุดม

Online 100% (U461)

พิชิต Combinatorics ทฤษฎีการนับภาคสมบูรณ์

เหมาะสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.5 ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น ต้องการสอบเข้าค่าย สอวน.คณิตศาสตร์, สอบแข่งขัน, เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ
Online 100% (U475)

พิชิต Algebra พีชคณิต

เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.5 ทีต้องการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างเข้มข้น ที่ต้องการสอบเข้าค่าย สอวน. คณิตศาสตร์, สอบแข่งขัน, สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
Online 100% (U458)

พิชิต สอวน. คอมพิวเตอร์ เตรียมสอบเข้าค่าย 1

สอนพื้นฐาน Programming ภาษา C++ ตั้งแต่พื้นฐาน อิงหลักสูตร สอวน. คอมพิวเตอร์ เสริมด้วยเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการสอบเข้าค่าย และตะลุยโจทย์ข้อสอบ
Online 100% (U436)

ตะลุยโจทย์ คณิต 846 เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ และโรงเรียนดัง

โจทย์คณิตศาสตร์ 846 ข้อ ถูกคัดสรรอย่างดี โดย อ.ปุ๊ รวมเนื้อหาทั้ง Combinatorics, Number Theory, Algebra, Geometry สำหรับฝึกฝนเตรียมสอบเตรียมอุดม และ ม.4 โรงเรียนดัง ทุกข้อเฉลยละเอียดพร้อมเทคนิค

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

Zoomสด (V3199)

เรียนฟรี! คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 ครูพี่ปุ๊ (65M4)

สอนเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ ปูพื้นฐานละเอียดจนถึงประยุกต์ เนื้อหาครบครอบคลุมโดย ครูพี่ปุ๊ อดีตผู้แทนประเทศไทยคณิตโอลิมปิก (IMO) คณิต อันดับ 1 รร.เตรียมอุดมศึกษา
Online 100% (V3230)

Ultimate Maths คณิตศาสร์ ม.ปลาย

คอร์สนี้คอร์สเดียวจบ เรียนครบได้ทุกเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-ม.6 พร้อมเตรียมสอบ TCAS/A-Level/วิชาสามัญ/กสพท/NETSAT/สอวน. ปูพื้นฐานละเอียดถึงประยุกต์
Online 100% (U509)

คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคสมบูรณ์

เนื้อหา จำนวนเต็ม แบบรูปและความสัมพันธ์ จำนวนนับ เลขฐาน ทฤษฎีจำนวน Congruence ทศนิยม เศษส่วน รูปทรงสามมิติ การให้เหตุผล สมการ อัตราส่วน  พหุนาม

รุ่นพี่คนเก่ง