Online 100%

พิชิต Combinatorics ทฤษฎีการนับภาคสมบูรณ์

ชั่วโมงเรียนจริง 34ชั่วโมง  

 

คอร์ส online100% เรียนออนไลน์ได้ 50ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 3500บาท  

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

เหมาะสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.5 ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น ต้องการสอบเข้าค่าย สอวน.คณิตศาสตร์, สอบแข่งขัน, เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ


เนื้อหาแน่นตั้งแต่ทฤษฎีบทพื้นฐานจนถึงโจทย์ประยุกต์เข้มข้น ทฤษฎีการนับเนื้องต้น กฏการบวก กฏการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ การจัดเรียงเป็นวงกลม Stars and Bars, Inclusion Exclusion, Binomial Theorem ความน่าจะเป็น Expected Value, Conditional Probability
profilesองอาจ สุภัคชูกุล
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน

ขั้นตอนการสมัครเรียน