Online 100% (1829) สอวน ชั้น ม.2, ม.3, ม.4, ม.5

พิชิต สอวน.คณิตศาสตร์ Combinatorics ทฤษฎีการนับ

ชั่วโมงเรียนจริง 34ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 3,500บาท  

พิชิต สอวน.คณิตศาสตร์ Combinatorics ทฤษฎีการนับ
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส365 วัน

ราคา3,500บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

เหมาะสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.5 ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น ต้องการสอบเข้าค่าย สอวน.คณิตศาสตร์, สอบแข่งขัน, เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ


เนื้อหาแน่นตั้งแต่ทฤษฎีบทพื้นฐานจนถึงโจทย์ประยุกต์เข้มข้น ทฤษฎีการนับเนื้องต้น กฏการบวก กฏการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ การจัดเรียงเป็นวงกลม Stars and Bars, Inclusion Exclusion, Binomial Theorem ความน่าจะเป็น Expected Value, Conditional Probability

profilesอ.องอาจ สุภัคชูกุล (ครูพี่ปุ๊)
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน

ขั้นตอนการสมัครเรียน