ลงทะเบียนนักเรียนใหม่


ขั้นตอนการลงทะเบียนนักเรียนใหม่
ขั้นตอนที่ 1

เพิ่มเพื่อนใน Line @apu-school
ขั้นตอนที่ 2

คลิกเข้าสู่ Quiz
ขั้นตอนที่ 3

คลิก ลงทะเบียนนักเรียนใหม่
ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน