Online 100% (1890) คณิตศาสตร์ ชั้น

คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคสมบูรณ์

ชั่วโมงเรียนจริง 192ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 9,999บาท  

คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคสมบูรณ์
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส180 วัน

ราคา9,999บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

เนื้อหา จำนวนเต็ม แบบรูปและความสัมพันธ์ จำนวนนับ เลขฐาน ทฤษฎีจำนวน Congruence ทศนิยม เศษส่วน รูปทรงสามมิติ การให้เหตุผล สมการ อัตราส่วน  พหุนาม


profilesอ.องอาจ สุภัคชูกุล (ครูพี่ปุ๊)
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน
profilesอ.สมนึก สงวนตระกูล (ครูพี่จึ๋ง)
BMAT เรียนเตรียมสอบแพทย์ Critical Thinking, Problem Solving, Maths & Science

ขั้นตอนการสมัครเรียน