Online 100%

พิชิต Algebra พีชคณิต

ชั่วโมงเรียนจริง 20ชั่วโมง  

 

คอร์ส online100% เรียนออนไลน์ได้ 30ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 2500บาท  


สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.5 ทีต้องการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างเข้มข้น ที่ต้องการสอบเข้าค่าย สอวน. คณิตศาสตร์, สอบแข่งขัน, สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง


profilesองอาจ สุภัคชูกุล
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน