Online 100% (1847) สอวน ชั้น ม2, ม3, ม4, ม5

พิชิต Algebra พีชคณิต

ชั่วโมงเรียนจริง 20ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 2,500บาท  

พิชิต Algebra พีชคณิต
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส365 วัน

ราคา2,500บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.5 ทีต้องการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างเข้มข้น ที่ต้องการสอบเข้าค่าย สอวน. คณิตศาสตร์, สอบแข่งขัน, สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง


profilesอ.องอาจ สุภัคชูกุล (ครูพี่ปุ๊)
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน

ขั้นตอนการสมัครเรียน