Online 100% (3161) วิทยาศาสตร์ ชั้น

วิทย์-ตะลุยโจทย์ Tedet ม.1-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 20ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 600บาท  

วิทย์-ตะลุยโจทย์ Tedet ม.1-ครูพี่เล้ง
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส365 วัน
ชั่วโมงรวม20 ชม.

ราคา600บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน