(3203) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป4, ป5, ป6

65NS-1002-(17Days)-วิทย์-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 17ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 2,500บาท  

65NS-1002-(17Days)-วิทย์-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-ครูพี่เล้ง
รูปแบบการเรียน
อายุคอร์ส90 วัน
ชั่วโมงรวม17 ชม.

ราคา2,500บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65NS-0609(13Days)-วิทย์-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด


งดสอน 15 ม.ค. 66 สอนชดเชย 12 ก.พ. 66

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน