Online 100% (1894) วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2, ม.3

วิทย์ ม.ต้น ภาคสมบูรณ์ Part 2

ชั่วโมงเรียนจริง 192ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 9,999บาท  

วิทย์ ม.ต้น ภาคสมบูรณ์ Part 2
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส365 วัน

ราคา9,999บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

เรียนเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น Part 2 ภาคสมบูรณ์ พร้อมตะลุยโจทย์ฝึกฝน พิชิต เกรด 4 เตรียมสอบ สอวน. พื้นฐานแข็งแกร่ง


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน