Online 100% (3159) วิทยาศาสตร์ ชั้น

วิทย์-ตะลุยโจทย์ สสวท. อัจฉริยภาพป.3-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 20ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 4,500บาท  

วิทย์-ตะลุยโจทย์ สสวท. อัจฉริยภาพป.3-ครูพี่เล้ง
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส365 วัน

ราคา4,500บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน