Online 100% (1615) วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3

apu-online วิทยาศาสตร์ ม.3 เข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า

ชั่วโมงเรียนจริง 80ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 7,900บาท  

apu-online วิทยาศาสตร์ ม.3 เข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส365 วัน

ราคา7,900บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า:

รายละเอียด

เนื้อหาเข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์ภาคสมบูรณ์ เพื่อพิชิต MWIT, KVIT, Triamudom โดยเฉพาะ


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน