Online 100%

apu-online วิทยาศาสตร์ ม.3 เข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า

ชั่วโมงเรียนจริง 115ชั่วโมง  

 

คอร์ส online100% เรียนออนไลน์ได้ 150ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 360วัน  

ราคา 7900บาท  

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

เนื้อหาเข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์ภาคสมบูรณ์ เพื่อพิชิต MWIT, KVIT, Triamudom โดยเฉพาะ


profilesครูพี่เล้ง อำนวย สุภัคชูกุล
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน