Zoomสด (3175) วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1

65Q-0809(10Days)-วิทย์-ม1-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 15ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 2,250บาท  

65Q-0809(10Days)-วิทย์-ม1-ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน13 ส.ค.65 - 18 ก.ย.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา08:30 - 10:00 น.
ชั่วโมงรวม15 ชม.

ราคา2,250บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65Q-07(12Days) วิทย์-ม1 ครูพี่เล้ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65Q-1002(34Days)-วิทย์-ม1-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด


หมายเหตุ งดสอนวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ชดเชย วันที่ 17-18 ก.ย.

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน