Zoomสด (3204) วิทยาศาสตร์ ชั้น ม1

65Q-1002(34Days)-วิทย์-ม1-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 51ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 7,600บาท  

65Q-1002(34Days)-วิทย์-ม1-ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน8 ต.ค.65 - 12 ก.พ.66
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา08:30 - 10:00 น.
ชั่วโมงรวม51 ชม.

ราคา7,600บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65Q-0609(30Days) วิทย์-ม1 ครูพี่เล้ง

รายละเอียด


งดสอน 14-15 ม.ค. 66 สอนชดเชย 11 - 12 ก.พ. 66

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน