Zoomสด (3147) วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1

65Q-07(12Days) วิทย์-ม1 ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 17.5ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 2,700บาท  

65Q-07(12Days) วิทย์-ม1 ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน2 ก.ค.65 - 7 ส.ค.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา08:30 - 10:00 น.
ชั่วโมงรวม17.5 ชม.

ราคา2,700บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65Q-06(8Days) วิทย์-ม1 ครูพี่เล้ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65Q-0809(10Days)-วิทย์-ม1-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด

วิทยาศาสตร์ ม.1 เรียนเนื้อหาล่วงหน้า ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขัน


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน