Zoomสด (3134) วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1

65Q-06(8Days) วิทย์-ม1 ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 12ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 60วัน  

ราคา 1,800บาท  

65Q-06(8Days) วิทย์-ม1 ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน4 มิ.ย.65 - 26 มิ.ย.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา08:30 - 10:00 น.
ชั่วโมงรวม12 ชม.

ราคา1,800บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65Q-1-วิทย์-พี่เล้ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65Q-07(12Days) วิทย์-ม1 ครูพี่เล้ง

รายละเอียด

วิทยาศาสตร์ ม.1 เรียนเนื้อหาล่วงหน้า ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขัน


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน