Zoomสด (3015) วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1

65Q-1-วิทย์-พี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 23ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 3,400บาท  

65Q-1-วิทย์-พี่เล้ง
เริ่มเรียน9 เม.ย.65 - 29 พ.ค.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา08:00 - 10:00 น.
ชั่วโมงรวม23 ชม.

ราคา3,400บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 64G-4-วิทย์พี่เล้ง-6G

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65Q-0609(30Days) วิทย์-ม1 ครูพี่เล้ง

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน