Online 100% (1923) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

64G-4-วิทย์พี่เล้ง-6G

ชั่วโมงเรียนจริง 8ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

 

64G-4-วิทย์พี่เล้ง-6G
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส180 วัน

ราคา ฟรี!

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U484-64วิทย์พี่เล้ง-ป6G-3Sep-24Dec

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65Q-1-วิทย์-พี่เล้ง

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน