Zoomสด (1862) วิทยาศาสตร์ ชั้น

U484-64วิทย์พี่เล้ง-ป6G-3Sep-24Dec

ชั่วโมงเรียนจริง 34ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 6,800บาท  

U484-64วิทย์พี่เล้ง-ป6G-3Sep-24Dec
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.
ชั่วโมงรวม34 ชม.

ราคา6,800บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U444-64วิทย์6G-leng-11Jun-27Aug

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 64G-4-วิทย์พี่เล้ง-6G

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน