Zoomสด (3109) วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1

65Q-0609(30Days) วิทย์-ม1 ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 45ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 6,300บาท  

65Q-0609(30Days) วิทย์-ม1 ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน4 มิ.ย.65 - 18 ก.ย.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา08:30 - 10:00 น.
ชั่วโมงรวม45 ชม.

ราคา6,300บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65Q-1-วิทย์-พี่เล้ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65Q-1002(34Days)-วิทย์-ม1-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด

วิทยาศาสตร์ ม.1 เรียนเนื้อหาล่วงหน้า ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขัน


หมายเหตุ งดสอนวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ชดเชย วันที่ 17-18 ก.ย.

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน