Zoomสด (3104) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

65G-0609(16Days) วิทย์-ป6-เตรียมสอบเข้า-ม1 ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 32ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 4,500บาท  

65G-0609(16Days) วิทย์-ป6-เตรียมสอบเข้า-ม1 ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน3 มิ.ย.65 - 30 ก.ย.65
เรียนวันศุกร์
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม32 ชม.

ราคา4,500บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65G-1-วิทย์-พี่เล้ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65G-1002(16Days)-วิทย์-ป6-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด

วิทยาศาสตร์ ป.6 เรียนเนื้อหาล่วงหน้า ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขัน ครบถ้วนเนื้อหาวิทย์ประถมเตรียมสอบเข้า ม.1 GIFTED, สาธิต


หมายเหตุ:

วันที 1 ก.ค. : งดสอน (เลื่อนปิดคอร์ส จาก 16 ก.ย. เป็น 23 ก.ย.)

วันที 2 ก.ย. : งดสอน (เลื่อนปิดคอร์ส จาก 23 ก.ย. เป็น 30 ก.ย.)

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน