Zoomสด (3021) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5, ป.6

65G-1-วิทย์-พี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 20ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 3,000บาท  

65G-1-วิทย์-พี่เล้ง
เริ่มเรียน18 มี.ค.65 - 27 พ.ค.65
เรียนวัน65G-2
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม20 ชม.

ราคา3,000บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 64D-4-วิทย์พี่เล้ง-5D

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65G-0609(16Days) วิทย์-ป6-เตรียมสอบเข้า-ม1 ครูพี่เล้ง

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน