Online 100% (1916) วิทยาศาสตร์ ชั้น

64D-4-วิทย์พี่เล้ง-5D

ชั่วโมงเรียนจริง 8ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

 

64D-4-วิทย์พี่เล้ง-5D
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส180 วัน

ราคา ฟรี!

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U483-64วิทย์พี่เล้ง-ป5D-2Sep-23Dec

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65G-1-วิทย์-พี่เล้ง

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน