Zoomสด (1861) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4, ป.5

U483-64วิทย์พี่เล้ง-ป5D-2Sep-23Dec

ชั่วโมงเรียนจริง 34ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 6,800บาท  

U483-64วิทย์พี่เล้ง-ป5D-2Sep-23Dec
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.
ชั่วโมงรวม34 ชม.

ราคา6,800บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U443-64วิทย์5D-leng-10Jun-26Aug

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 64D-4-วิทย์พี่เล้ง-5D

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน