Zoomสด/Online (1812) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5

U443-64วิทย์5D-leng-10Jun-26Aug

ชั่วโมงเรียนจริง 24ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 60วัน  

ราคา 4,800บาท  

U443-64วิทย์5D-leng-10Jun-26Aug
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.
ชั่วโมงรวม24 ชม.

ราคา4,800บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน