Zoomสด (3201) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

65G-1002(16Days)-วิทย์-ป6-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 32ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 4,800บาท  

65G-1002(16Days)-วิทย์-ป6-ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน14 ต.ค.65 - 10 ก.พ.66
เรียนวันศุุกร์
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม32 ชม.

ราคา4,800บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65G-0609(16Days) วิทย์-ป6-เตรียมสอบเข้า-ม1 ครูพี่เล้ง

รายละเอียด


งดสอน 13 ม.ค.66 สอนชดเชย 10 ก.พ. 66

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน