Zoomสด (3140) คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4

65M4-06(8Days) คณิต-ม4-ครูพี่ปุ๊

ชั่วโมงเรียนจริง 16ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 60วัน  

ราคา 2,400บาท  

65M4-06(8Days) คณิต-ม4-ครูพี่ปุ๊
เริ่มเรียน4 มิ.ย.65 - 26 มิ.ย.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา15:15 - 17:15 น.
ชั่วโมงรวม16 ชม.

ราคา2,400บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65m4-1-คณิตศาสตร์-ม4

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65M4-07(12Days) คณิต-ม4-ครูพี่ปุ๊

รายละเอียด

เรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ เข้มข้น สอนละเอียดเข้าใจง่าย สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขันปูพื้นฐานการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบชิงทุน


profilesอ.องอาจ สุภัคชูกุล (ครูพี่ปุ๊)
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน

ขั้นตอนการสมัครเรียน