Zoomสด (3151) คณิตศาสตร์ ชั้น ม4

65M4-07(12Days) คณิต-ม4-ครูพี่ปุ๊

ชั่วโมงเรียนจริง 24ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 3,600บาท  

65M4-07(12Days) คณิต-ม4-ครูพี่ปุ๊
เริ่มเรียน2 ก.ค.65 - 7 ส.ค.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา15:15 - 17:15 น.
ชั่วโมงรวม24 ชม.

ราคา3,600บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65M4-06(8Days) คณิต-ม4-ครูพี่ปุ๊

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65M4-08(6Days)-คณิตม4-ครูพี่ปุ๊

รายละเอียด

เรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ เข้มข้น สอนละเอียดเข้าใจง่าย สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขันปูพื้นฐานการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบชิงทุน


ขั้นตอนการสมัครเรียน