Zoomสด (3005) คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4

65m4-1-คณิตศาสตร์-ม4

ชั่วโมงเรียนจริง 30ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 4,500บาท  

65m4-1-คณิตศาสตร์-ม4
เริ่มเรียน9 เม.ย.65 - 29 พ.ค.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา15:15 - 17:15 น.
ชั่วโมงรวม30 ชม.

ราคา4,500บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.องอาจ สุภัคชูกุล (ครูพี่ปุ๊)
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน

ขั้นตอนการสมัครเรียน