Online 100% (1905) วิทยาศาสตร์ ชั้น

64Q-4-วิทย์พี่เล้ง1Q

ชั่วโมงเรียนจริง 39ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

 

64Q-4-วิทย์พี่เล้ง1Q
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส180 วัน
ชั่วโมงรวม39 ชม.

ราคา ฟรี!

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U489-64วิทย์พี่เล้ง-ม1Q-4Sep-21Nov

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65S-1-วิทย์-พี่เล้ง

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน