Zoomสด (3013) วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2, ม.3

65S-1-วิทย์-พี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 42ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 6,300บาท  

65S-1-วิทย์-พี่เล้ง
เริ่มเรียน19 มี.ค.65 - 29 พ.ค.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา10:00 - 12:00 น.
ชั่วโมงรวม42 ชม.

ราคา6,300บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 64Q-4-วิทย์พี่เล้ง1Q

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65S-0609(28Days)-วิทย์-ม2ม3-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน