Zoomสด (1888) วิทยาศาสตร์ ชั้น

64S-3-วิทย์-พี่เล้ง-ม2-6Nov-26Dec

ชั่วโมงเรียนจริง 32ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

 

64S-3-วิทย์-พี่เล้ง-ม2-6Nov-26Dec
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.

ราคา ฟรี!

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U491-64วิทย์พี่เล้ง-ม2S-28Aug-31Oct

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 64S-4-วิทย์พี่เล้ง-2S

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน