Zoomสด (1869) วิทยาศาสตร์ ชั้น

U491-64วิทย์พี่เล้ง-ม2S-28Aug-31Oct

ชั่วโมงเรียนจริง 40ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 8,000บาท  

U491-64วิทย์พี่เล้ง-ม2S-28Aug-31Oct
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.
ชั่วโมงรวม40 ชม.

ราคา8,000บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U451-64วิทย์2S-leng-05Jun-22Aug

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 64S-3-วิทย์-พี่เล้ง-ม2-6Nov-26Dec

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน