Zoomสด/Online (1820) คณิตศาสตร์ ชั้น

U451-64วิทย์2S-leng-05Jun-22Aug

ชั่วโมงเรียนจริง 48ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 60วัน  

ราคา 9,600บาท  

U451-64วิทย์2S-leng-05Jun-22Aug
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.
ชั่วโมงรวม48 ชม.

ราคา9,600บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน