Online 100% (1922) วิทยาศาสตร์ ชั้น

64S-4-วิทย์พี่เล้ง-2S

ชั่วโมงเรียนจริง 24ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

 

64S-4-วิทย์พี่เล้ง-2S
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส180 วัน

ราคา ฟรี!

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 64S-3-วิทย์-พี่เล้ง-ม2-6Nov-26Dec

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65T-1-วิทย์-พี่เล้ง-ตะลุุยโจทย์เตรียมสอบเข้าม4

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน