Online 100% (1887) คณิตศาสตร์ ชั้น

64M-3-คณิต-พี่ปุ๊พี่แจ้-ม2-30Oct-26Dec

ชั่วโมงเรียนจริง 36ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

 

64M-3-คณิต-พี่ปุ๊พี่แจ้-ม2-30Oct-26Dec
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส180 วัน
ชั่วโมงรวม36 ชม.

ราคา ฟรี!

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U490 คณิตพี่แจ้ ม2 ML 11Sep-23Oct

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65P-1-คณิต-พี่ปุ๊

รายละเอียด


ขั้นตอนการสมัครเรียน