Zoomสด (1868) คณิตศาสตร์ ชั้น

U490 คณิตพี่แจ้ ม2 ML 11Sep-23Oct

ชั่วโมงเรียนจริง 26ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 5,200บาท  

U490 คณิตพี่แจ้ ม2 ML 11Sep-23Oct
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.
ชั่วโมงรวม26 ชม.

ราคา5,200บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U450-64คณิต2ML-pu-jae-05Jun-22Aug

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 64M-3-คณิต-พี่ปุ๊พี่แจ้-ม2-30Oct-26Dec

รายละเอียด


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน