Zoomสด (3012) คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3

65P-1-คณิต-พี่ปุ๊

ชั่วโมงเรียนจริง 42ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 6,300บาท  

65P-1-คณิต-พี่ปุ๊
เริ่มเรียน19 มี.ค.65 - 29 พ.ค.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา13:00 - 15:00 น.
ชั่วโมงรวม42 ชม.

ราคา6,300บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 64M-3-คณิต-พี่ปุ๊พี่แจ้-ม2-30Oct-26Dec

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65P-0609(29Days) คณิต-ม3-พี่ปุ๊

รายละเอียด


profilesอ.องอาจ สุภัคชูกุล (ครูพี่ปุ๊)
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน

ขั้นตอนการสมัครเรียน