Zoomสด (1885) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

คณิตศาสตร์ พี่แจ้ ป6C

ชั่วโมงเรียนจริง 16ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

 

คณิตศาสตร์ พี่แจ้ ป6C
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.

ราคา ฟรี!

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U486-64คณิตพี่แจ้-พี่เล้ง-6C-26Aug-28Oct

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 64C-4-คณิตพี่แจ้-6C

รายละเอียด

เริ่มเรียน 4 พ.ย. - 23 ธ.ค.


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน