Zoomสด (1864) คณิตศาสตร์ ชั้น

U486-64คณิตพี่แจ้-พี่เล้ง-6C-26Aug-28Oct

ชั่วโมงเรียนจริง 38ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 7,600บาท  

U486-64คณิตพี่แจ้-พี่เล้ง-6C-26Aug-28Oct
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.
ชั่วโมงรวม38 ชม.

ราคา7,600บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U446-64คณิต6C-leng-jae-10Jun-26Aug

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: คณิตศาสตร์ พี่แจ้ ป6C

รายละเอียด


ขั้นตอนการสมัครเรียน