Online 100% (1920) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

64C-4-คณิตพี่แจ้-6C

ชั่วโมงเรียนจริง 12ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

 

64C-4-คณิตพี่แจ้-6C
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส180 วัน

ราคา ฟรี!

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: คณิตศาสตร์ พี่แจ้ ป6C

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65K-1-คณิต-พี่แจ้

รายละเอียด


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน