Zoomสด (1876) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4

U498-64คณิตพี่แจ้-A1-11Sep-25Dec

ชั่วโมงเรียนจริง 16ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 3,200บาท  

U498-64คณิตพี่แจ้-A1-11Sep-25Dec
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.
ชั่วโมงรวม16 ชม.

ราคา3,200บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U441-64คณิตA1-Jae-12Jun-28Aug

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 64A1-4-คณิตพี่แจ้-A1

รายละเอียด


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน