Zoomสด/Online (1810) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4

U441-64คณิตA1-Jae-12Jun-28Aug

ชั่วโมงเรียนจริง 24ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 60วัน  

ราคา 4,800บาท  

U441-64คณิตA1-Jae-12Jun-28Aug
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.
ชั่วโมงรวม24 ชม.

ราคา4,800บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน