Online 100% (1924) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4

64A1-4-คณิตพี่แจ้-A1

ชั่วโมงเรียนจริง 5ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

 

64A1-4-คณิตพี่แจ้-A1
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส180 วัน

ราคา ฟรี!

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U498-64คณิตพี่แจ้-A1-11Sep-25Dec

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65A2-1-คณิต-พี่แจ้

รายละเอียด


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน