Zoomสด (1860) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5

U482-64คณิตพี่แจ้-A2-12Sep-26Dec

ชั่วโมงเรียนจริง 32ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 6,400บาท  

U482-64คณิตพี่แจ้-A2-12Sep-26Dec
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.
ชั่วโมงรวม32 ชม.

ราคา6,400บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U442-64คณิตA2-Jae-06Jun-29Aug

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 64A2-4-คณิตพี่แจ้-A2

รายละเอียด


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน