Zoomสด/Online (1811) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5

U442-64คณิตA2-Jae-06Jun-29Aug

ชั่วโมงเรียนจริง 26ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 60วัน  

ราคา 5,200บาท  

U442-64คณิตA2-Jae-06Jun-29Aug
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.
ชั่วโมงรวม26 ชม.

ราคา5,200บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน