Online 100% (1925) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5

64A2-4-คณิตพี่แจ้-A2

ชั่วโมงเรียนจริง 12ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

 

64A2-4-คณิตพี่แจ้-A2
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส180 วัน

ราคา ฟรี!

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U482-64คณิตพี่แจ้-A2-12Sep-26Dec

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65B-1-คณิต-พี่แจ้

รายละเอียด


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน