profiles

ครูพี่จึ๋ง สมนึก สงวนตระกูล

BMAT เรียนเตรียมสอบแพทย์ Critical Thinking, Problem Solving, Maths & Science


ประวัติผู้สอน

 • อันดับ 1 สอบ Pre ม.ปลาย ระดับประเทศ
 • นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbusho
 • เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง Computer Engineering Osaka University

 • ห้องเรียน Zoom
  ห้องเรียน Zoom
  ห้องเรียน Zoom
  ห้องเรียน Zoom

  Online 100% (U494)

  BMAT ภาคสมบูรณ์

  คอร์สเดียวครบทุกเนื้อหา เพื่อพิชิตคณะแพทย์รอบ Portfolio
  Online 100% (U509)

  คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคสมบูรณ์

  เนื้อหา จำนวนเต็ม แบบรูปและความสัมพันธ์ จำนวนนับ เลขฐาน ทฤษฎีจำนวน Congruence ทศนิยม เศษส่วน รูปทรงสามมิติ การให้เหตุผล สมการ อัตราส่วน  พหุนาม
  Zoomสด (65K-2-1)

  65K-06(8Days)-คณิต-ม1-พี่แจ้พี่จึ๋ง

  เรียนเนื้อหาคณิตเข้มข้น ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ สอนโดยครูพี่แจ้ พี่จึ๋ง
  Zoomสด (65K-2)

  65K-0609(30Days)-คณิต-ม1-พี่แจ้พี่จึ๋ง

  เรียนเนื้อหาคณิตเข้มข้น ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ สอนโดยครูพี่แจ้ พี่จึ๋ง
  Zoomสด (65M-2-1)

  65M-06(8Days)-คณิต-ม2-ครูพี่แจ้พี่จึ๋ง

  เรียนเนื้อหาคณิตเข้มข้น ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ สอนโดยครูพี่แจ้ พี่จึ๋ง
  Zoomสด (65M-2)

  65M-0609(32Days)-คณิต-ม2-ครูพี่แจ้พี่จึ๋ง

  เรียนเนื้อหาคณิตเข้มข้น ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ สอนโดยครูพี่แจ้ พี่จึ๋ง