profiles

ครูพี่จึ๋ง สมนึก สงวนตระกูล

BMAT เรียนเตรียมสอบแพทย์ Critical Thinking, Problem Solving, Maths & Science


ประวัติผู้สอน

 • อันดับ 1 สอบ Pre ม.ปลาย ระดับประเทศ
 • นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbusho
 • เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง Computer Engineering Osaka University

 • ห้องเรียน Zoom
  ห้องเรียน Zoom
  ห้องเรียน Zoom
  ห้องเรียน Zoom

  สดZoom/Online

  BMAT Part1 Critical Thinking & Problem Solving

  Critical Thinking & Problem Solving เรียนเนื้อหาและแนวคิดการทำโจทย์ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องการเตรียมสอบแพทย์
  สดZoom/Online

  BMAT Part1 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเตรียมแพทย์

  ตะลุยโจทย์ข้อสอบ BMAT เตรียมสอบแพทย์ เรียนแนวคิดและฝึกฝนการทำข้อสอบ การตีโจทย์ข้อสอบ
  สดZoom/Online

  BMAT Part2 Maths & Science

  สรุปเนื้อหา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ ครอบคลุมในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
  Online 100%

  BMAT ภาคสมบูรณ์

  คอร์สเดียวครบทุกเนื้อหา เพื่อพิชิตคณะแพทย์รอบ Portfolio